top of page
Lepro logo

Brukervilkår

Disse vilkårene og betingelsene («Avtalen») angir de generelle vilkårene og betingelsene for din bruk av nettstedet leproas.no («Nettstedet»), «Lepro AS»-mobilapplikasjonen («Mobilapplikasjonen») og alle deres relaterte produkter og tjenester (samlet kalt "tjenester"). Denne avtalen er juridisk bindende mellom deg («Bruker», «deg» eller «din») og Lepro AS («Lepro AS», «vi», «oss» eller «vår»). Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en bedrift eller annen juridisk enhet, bekrefter du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne avtalen, i så fall skal begrepene "Bruker", "deg" eller "din" referere til til en slik enhet. Hvis du ikke har slik autoritet, eller hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, må du ikke godta denne avtalen og kan ikke få tilgang til og bruke tjenestene. Ved å få tilgang til og bruke tjenestene, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i denne avtalen. Du erkjenner at denne avtalen er en kontrakt mellom deg og Lepro AS, selv om den er elektronisk og ikke er fysisk signert av deg, og den styrer din bruk av tjenestene.

 

Fakturering og betalinger

 

Du skal betale alle gebyrer eller gebyrer til kontoen din i samsvar med gebyrene, gebyrene og faktureringsvilkårene som er gjeldende på det tidspunktet et gebyr eller gebyr forfaller og skal betales. Hvis kjøpet ditt etter vår vurdering utgjør en høyrisikotransaksjon, vil vi kreve at du gir oss en kopi av din gyldige offentlig utstedte legitimasjon med bilde, og muligens en kopi av en nylig kontoutskrift for kreditt- eller debetkortet som ble brukt for kjøpet. Vi forbeholder oss retten til å endre produktpriser når som helst.

 

Nøyaktighet av informasjon

 

Noen ganger kan det være informasjon om tjenestene som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan være relatert til priser, tilgjengelighet, kampanjer og tilbud. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis informasjon om tjenestene eller tjenestene er unøyaktig når som helst uten forvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen). Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller avklare informasjon om tjenestene, inkludert, uten begrensning, prisinformasjon, med unntak av det som kreves av loven. Ingen spesifisert oppdatering eller oppdateringsdato brukt på tjenestene skal brukes for å indikere at all informasjon om tjenestene eller tjenestene har blitt endret eller oppdatert.

 

Lenker til andre ressurser

 

Selv om tjenestene kan lenke til andre ressurser (som nettsteder, mobilapplikasjoner osv.), antyder vi ikke, direkte eller indirekte, noen godkjenning, assosiasjon, sponsing, godkjenning eller tilknytning til noen koblet ressurs, med mindre det er spesifikt angitt her. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere, og vi garanterer ikke tilbudene til noen bedrifter eller enkeltpersoner eller innholdet i ressursene deres. Vi påtar oss ikke noe ansvar eller ansvar for handlinger, produkter, tjenester og innhold fra andre tredjeparter. Du bør nøye gjennomgå de juridiske erklæringene og andre vilkår for bruk av enhver ressurs som du får tilgang til via en lenke på tjenestene. Din kobling til andre ressurser utenfor nettstedet er på egen risiko.

 

Endringer og oppdateringer

 

Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen eller dens vilkår knyttet til tjenestene når som helst etter eget skjønn. Når vi gjør det, vil vi legge ut et varsel i tjenestene. Vi kan også varsle deg på andre måter etter eget skjønn, for eksempel gjennom kontaktinformasjonen du har oppgitt.

 

En oppdatert versjon av denne avtalen trer i kraft umiddelbart etter publisering av den reviderte avtalen med mindre annet er spesifisert. Din fortsatte bruk av tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for den reviderte avtalen (eller slik annen handling spesifisert på det tidspunktet) vil utgjøre ditt samtykke til disse endringene.

 

Aksept av disse vilkårene

 

Du erkjenner at du har lest denne avtalen og godtar alle dens vilkår og betingelser. Ved å få tilgang til og bruke tjenestene godtar du å være bundet av denne avtalen. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i denne avtalen, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller bruke tjenestene.

 

Kontakt oss

 

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager angående denne avtalen, oppfordrer vi deg til å kontakte oss ved å bruke detaljene nedenfor:

 

https://www.leproas.no/kontakt

post@leproas.no

Vågevegen 43, 2850 Lena, Norge

 

Dette dokumentet ble sist oppdatert 6. juni 2024.

bottom of page