top of page
Lepro AS tilbud ungdom og voksne

S44

Tilbud Ungdom & Voksne

Tilby meningsfulle aktiviteter, der formål er fast jobb / utdanning.

Vårt fokus er: mestring oppnås gjennom riktig tilpasning.

FROG er et livsmestringsprogram som fremmer god selvfølelse, livsglede, mestring og handlekraft. Det er metodisk trening utviklet over mange år og bygget på nevrofysiologi, kognitive grunnprinsipper, kommunikasjon, leadership og co-active coaching 

 

FORMÅL: Det har til hensikt å styrke og sette deltakerne i stand til å ta lederskap i eget liv, og å komme tilbake og inn i meningsfull aktivitet og økonomisk selvstendighet.  

Tidsrammen på kurset er 25 dager fordelt på 7 uker. LePro har sertifiserte trenere som samarbeider tett med Lyk-z og døtre, som er utviklere av programmet.

Lederutviklings-program

S 44 har ansatte som kan bistå deg med søknad og utarbeidelse av CV.

Ansatte er behjelpelig med å finne utlyste stillinger, trene på intervju hos arbeidsgivere og være en god støttespiller inn mot ordinært arbeid.

Hjelp til søknader

Åpent ungdomshus, 4 dager pr uke

Mandag: kl 15:00-21:00.

Tirsdag: kl 08:00–15:00.

Onsdag: kl 08:00-15:00.

Torsdag: kl 08:00-15:00.

Formål: bistand til å søke jobb, trygge rollemodeller som har kaffe / te klar, møte andre.

Drop in

S 44 gir tilbud til ungdom og unge voksne fra aldre 16 år og oppover.) Her kan du komme innom for en prat i trygge og rolige omgivelser. Se Drop In for for tidspunkter huset er bemannet

Ungdomsarbeid

Et sosialt møtepunkt der fokuset er sosialt samspill, fysiske aktiviteter, middagslaging, mekanisk verksted og øvelses kjøring / forberedelse til teorieksamen bil. I tillegg møter du trygge rollemodeller som gjerne tar seg tid til en prat. Dette er et tilbud for alle, og vi samarbeider tett med Østre Toten Frivilligsentral.

Kveldstilbud

Bedriften har sertifisert karriereveileder gjennom Profråd Interesse. Verktøyet kan benyttes for mennesker som står ovenfor et viktig utdannings- og yrkesvalg, mennesker i omstillingsprosesser og endring av karriere pga helsemessige utfordringer. Verktøyet vil kunne bidra til økt bevissthet om egen kompetanse og muligheter.

Karriereveiledning

S44 Tilbud

Lepro AS sosialt
Lepro AS sosialt rom
Lepro AS spill
Lepro AS FROG kurs
Lepro AS underholdning
bottom of page