top of page
Lepro AS snekkerverksted

Vi har et Samfunnsoppdrag

VEKST er et samarbeid mellom mer enn 220 bedrifter.

Vår viktigste oppgave er å bistå mennesker slik at de får seg en utdanning eller kommer i arbeid. Flere av våre deltaker/ arbeidstakere er mennesker som har gode forutsetninger og et sterkt ønske om å komme i arbeid.

Vekstbedriftene skal tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstakeren kan trives og utvikle seg på jobben. Metoden vår er å bygge selvtillit og kompetanse gjennom arbeid.

For deg som kunde er dette en vinn/vinn-situasjon. Du får løst din oppgave på en måte som du er tilfreds med, og like god som det du kunne få gjort andre steder. I tillegg får bedriften vist et sosialt ansvar, som de fleste opplever som en plussverdi.

En av våre viktigste oppgaver er «avklaring» – det vil si å avklare den enkelte arbeidssøkers muligheter på arbeidsmarkedet. Gjennom kartlegging og arbeidsutprøving søker vi i samarbeid med arbeidsgiver å skape fremtidsmuligheter.

Vekstbedriften kan gi bistand både til arbeidssøker og arbeidsgiver.

Rekruttering

Vesktbedriftene samarbeider, og produserer for ca 700 millioner kroner i året.

Dette nære samarbeidet gir mange fordeler. Selv om noen av bedriftene er små, kan vi i vårt nettverk påta oss store oppdrag. Sammen skal vi gjøre deg til en fornøyd kunde!

Vekstbedriftene løser/utfører ulike arbeidsoppgaver som det kan være vanskelig å få innpasset i driften for andre virksomheter.

Som din leverandør kan vi tilpasse oss de kvalitetskravene som er riktige for din bedrift. Det er stor variasjon i produktspekteret vårt, og det vi lager skal du få til avtalt kvalitet, tid og rett pris.

9500 mennesker i mer enn 230 bedrifter

Lepro AS pakkeavdeling

Vekstbedriftene lever slett ikke noe beskyttet liv. Vi må konkurrere om kundene på like vilkår med andre leverandører i markedet.

I Vekstbedriftene finner du stor arbeidsglede og motivasjon. Dette slår ut på kvaliteten på det som leveres.

Det er et mål for oss å bygge selvtillit hos våre arbeidstakere. Derfor leverer vi bare produkter og tjenester som vi er stolte av, med en grundig kvalitetskontroll.

Vekstbedrifter er underleverandører til flere store, internasjonalt kjente konserner.

Blir ikke vi din beste leverandør, så bruk gjerne andre

Vekstbedriftenes spesielle struktur gir oss muligheter til å være mer tilpasningsdyktige enn de fleste. Vi kan veldig ofte improvisere og finne den smarte måten å gjøre tingene på – den som ikke så lett lar seg innpasse i andre bedrifters hverdag. Og vi kan trekke på mer enn 220 bedrifters kompetanse for å løse en spesiell oppgave.

I tillegg til å være en stor underleverandør til industrien har vi også en betydelig egenproduksjon av f.eks. diverse treartikler, keramikk, smijernsprodukter, kjøkkeninnredninger, lysstøping, diverse husflidsprodukter og mye mer.

En større og større del av virksomheten vår er tjenesteproduksjon. Vi drifter kantiner, har vaskerier, tilbyr catering og utfører oppgaver som postombæring, transport, vedlikehold av grøntanlegg, bilpleie, rydding av kraftlinjer, kildesortering osv.

Noen av våre bedrifter er også kursarrangører, og tilbyr bl.a. introduksjonsprogram for innvandrere, kurs om personlig økonomi, datakortet og truckførerkurs.

Har du en oppgave som krever en fleksibel løsning, behov for å få laget noe i små serier eller bare ikke helt vet hvordan du skal få det gjort? Ta kontakt med en Vekstbedrift. Du finner oss på www.vekst.biz eller www.asvl.no

Hvis du ikke vet hvem som kan gjøre det, spør oss!

Lepro AS snekkerverksted
bottom of page