top of page
Lepro AS firmalokaler

Om LePro

Lepro AS firmalokaler

Dagens Drift

Fra 20. oktober 2009 samlokaliseres tiltakene i kommunen, Skaugerud, Lena Arbeids-senter og Sole AS.

 

Bedriftens største samarbeidspartnere er Østre Toten Kommune og oppdragsgiver er NAV. Det er Kommunen og NAV som etterspør våre tjenester, og det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som i all hovedsak legger bedriftens rammer.

LePro eies 100% av Østre Toten kommune. Bedriften er underlagt aksjelovens bestemmelser, avtaleverk og lover for arbeidslivet for øvrig.

Bedriften er opptatt av å til en hver tid ha kompetanse innen de områder vi arbeider med. LePro har 10 personer ansatt i ordinære stillinger ved bedriften. Vi holder til i egne lokaler i Lena på til sammen 1500 m2. 

Bedriftens mål er å arbeide for å oppfylle de krav som stilles til oss som tiltaksbedrift for NAV. LePro as ønsker at bedriften skal bli attraktiv for potensielle deltakere innen vårt tiltaksområde. Våre fokusområder i de kommende årene vil være oppstart av produksjoner som sikrer oss et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og samtidig sikrer selskapet en sunn økonomisk vekst.

LePro er opptatt av å ivareta de ansattes helse og velvære, miljø og sikkerhet vil hele tiden stå i fokus.

Våre Ansatte

Lepro ansatt Morten Johansen

Morten Johansen

Daglig Leder

Lepro ansatt Magnus Wendelbo Hensvold

Magnus Wendelbo Hensvold

Drifts- og produksjonsleder

Lepro ansatt Idun Kløvrud Schjøll

Idun Kløvrud Schjøll

Faglig Leder

Lepro ansatt Ann-Kristin Gaarder Rebne

Ann-Kristin Gaarder Rebne

Arbeidsleder

Lepro ansatt Tom Sveum

Tom Sveum

Arbeidsleder

Lepro ansatt Kristin Degvold Berg

Kristin Degvold Berg

Arbeidsleder

Lepro ansatt Tom Hansen

Tom Hansen

Arbeidsleder

Lepro ansattYasameen Midhat H Hameed

Yasameen Midhat H Hameed

Arbeidsleder

Lepro ansatt Bjørn Slåtsveen

Bjørn Slåtsveen

HMS Ansvarlig/Arbeidsleder

Lepro ansatt Reidar Stasviken

Reidar Stasviken

Arbeidsleder

Lepro ansatt Øystein Lundby

Øystein Lundby

Arbeidsleder

Vår Metode

Mange har bakgrunn og gode kvalifikasjoner for arbeidslivet, men har vært i en situasjon der de har behov for bistand til å komme videre. Kanskje en av dem kan bli en ny, arbeidslysten medarbeider hos deg?

Vekstbedriftene skal tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstakeren kan trives og utvikle seg på jobben. Metoden vår er å bygge selvtillit og kompetanse gjennom arbeid.

En av våre viktigste oppgaver er «avklaring» – det vil si å avklare den enkelte arbeidssøkers muligheter på arbeidsmarkedet. Gjennom kartlegging og arbeidsutprøving søker vi i samarbeid med arbeidsgiver å skape fremtidsmuligheter.

Nøkkeltall

230

samarbeidsbedrifter

30+

års erfaring

9500

mennesker i aktivitet

700

millioner kroner kombinert omsetning

Tverrfaglige Samarbeidspartnere

Lepro AS produksjon
Lepro AS frakt
Lepro AS vedproduksjon
Lepro AS pakkeavdeling
Lepro AS firmalokaler

Se Vår Presentasjonsfilm

bottom of page