top of page
Lepro AS produksjon

S44

Våre tilbud til ungdom og voksne.

Produksjon

Vi utfører pakke- og monteringsjobber for lokale bedrifter.

Opplæring & Utvikling

Fullfør din utdanning, søk tilbake til utdanning eller arbeid.

Aktuelt & Nytt

Vi er gode leverandører til næringslivet, men vår viktigste oppgave er å bistå mennesker slik at de får arbeid. Flere av våre arbeidstakere er mennesker som har gode forutsetninger og et sterkt ønske om å komme i arbeid. 

Vår oppgave

Lepro AS pakkeavdeling

LePro er en aktiv produksjons- og opplæringsbedrift.  Eier av bedriften er Østre Toten Kommune.

Våre Tiltak

Lepro AS snekkerverksted
Lepro AS vedproduksjon

Vekstbedriftene skal tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstakeren kan trives og utvikle seg på jobben. Metoden vår er å bygge selvtillit og kompetanse gjennom arbeid.

Hva Tilbyr Vekstbedriftene?

Lepro AS transport

VEKST er et samarbeid mellom mer enn 220 bedrifter og har som formål å dyrke menneskelig vekst og utvikling. 

Vi er gode leverandører til næringslivet, og vårt samfunnsoppdrag er å bistå mennesker inn i utdanning og/eller arbeid.

Flere av våre arbeidstakere er mennesker som har gode forutsetninger og et sterkt ønske om å komme i arbeid. Mange har bakgrunn og gode kvalifikasjoner for arbeidslivet, men har vært i en situasjon der de har behov for bistand til å komme videre. Kanskje en av dem kan bli en ny, arbeidslysten medarbeider hos hos deg?

Hvem er vi?

Våre

Tiltak

Lepro AS vedproduksjon

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

Et tilbud til deg som får uføretrygd. Du får tilrettelagte

arbeidsoppgaver som er tilpasset deg individuelt.

Kommunalt Aktivitetstilbud (KAT)

For deg som har et vedtak gjennom tildelingsenheten i Østre Toten kommune. Bedriften legger til rette for arbeid og

aktivitet tilpasset deg individuelt.

Lepro AS snekkerverksted

Arbeidsforbedrende Trening (AFT)

For deg som trenger å jobbe i et tilrettelagt arbeidsmiljø før du starter i arbeidstrening i ordinær bedrift.

Over 230 bedrifter

Vesktbedriftene samarbeider, og produserer for ca 700 millioner kroner i året.

Som din leverandør kan vi tilpasse oss de kvalitetskravene som er riktige for din bedrift. Det er stor variasjon i produktspekteret vårt, og det vi lager skal du få til avtalt kvalitet, tid og rett pris.

Vekstbedriftene løser/utfører ulike arbeidsoppgaver som det kan være vanskelig å få innpasset i driften for andre virksomheter.

Dette nære samarbeidet gir mange fordeler. Selv om noen av bedriftene er små, kan vi i vårt nettverk påta oss store oppdrag. Sammen skal vi gjøre deg til en fornøyd kunde!

Tverrfaglige Samarbeidspartnere

bottom of page