top of page
Lepro AS maling

Opplæring & Utvikling

Bistand til å fullføre utdannelse og komme i jobb.

Mange har bakgrunn og gode kvalifikasjoner for arbeidslivet, men har vært i en situasjon der de har behov for bistand til å komme videre. Kanskje en av dem kan bli en ny, arbeidslysten medarbeider hos deg? Vi tilrettelegger og hjelper deg videre, bl.a. fullføring av utdannelse, opplæring i bedrift, praksisplass eller oppfølging.

Våre Tiltak

LePro er en aktiv produksjons- og opplæringsbedrift.

Eier av bedriften er Østre Toten Kommune.

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

Et tilbud til deg som får uføretrygd. Du får tilrettelagte arbeidsoppgaver som er tilpasset deg individuelt.

Ta kontakt med din veileder hos NAV for søknad

Kommunalt Aktivitetstilbud (KAT)

For deg som har et vedtak gjennom tildelingsenheten i Østre Toten kommune. Bedriften legger til rette for arbeid og aktivitet tilpasset deg individuelt.

Ta kontakt med Tildelingsenheten for søknad.

Arbeidsforbedrende Trening (AFT)

For deg som trenger å jobbe i et tilrettelagt arbeidsmiljø før du starter i arbeidstrening i ordinær bedrift.

Du får tett oppfølging fra veileder i bedriften, der fokuset er kartlegging av kompetanse, karriererveiledning og mål om utdanning / arbeid

Ta kontakt med din veileder hos NAV for søknad.

Fagopplæring

Et tilbud til deg som er i yrkesfaglig utdannelse. Bedriften er godkjente innenfor 6 lærefag, og kan tilby deler av utdannelse for lærlinger og fullverdig kompetansebevis for lærekandidater. I tillegg har bedriften samarbeidsavtaler med eksterne bedriften, slik at lærling / lærekandidat har mulighet for hospitering.

Vi kan også tilby yrkesfaglig fordypning, praksis for elever fra 10 trinn og VG opplæring samt ungdom i oppfølgingstjenesten (OT).

Fagopplæring tilbud:

Helse og oppvekst, Barne og ungdom, Salgsfaget, Møbelsnekkerfaget, Produksjonsteknikker, Logisitkk faget.

Se også  udir.no der læreplanmål er beskrevet for de enkelte fag.

bottom of page