top of page
Lepro AS pakkeavdeling

Våre Løsninger

S44

Våre tilbud til ungdom og voksne.

Produksjon

I produksjonen har vi forskjellige pakke- og monteringsjobber for lokale bedrifter.

Opplæring & Utvikling

Bistand til å fullføre utdannelse og komme i jobb.

Hva tilbyr Vekstbedriftene

VEKST er et samarbeid mellom mer enn 220 bedrifter. Det navnet har vi valgt fordi formålet med bedriftene er menneskelig vekst og utvikling.

Vi er gode leverandører til næringslivet, og vårt samfunnsoppdrag er å bistå mennesker inn i utdanning og/eller arbeid.

 

Flere og flere av våre arbeidstakere er mennesker som har gode forutsetninger og et sterkt ønske om å komme i arbeid.

Mange har bakgrunn og gode kvalifikasjoner for arbeidslivet, men har vært i en situasjon der de har behov for bistand til å komme videre. Kanskje en av dem kan bli en ny, arbeidslysten medarbeider hos deg?

Lepro AS snekkerverksted
Lepro AS vedproduksjon

Rekruttering

Vekstbedriftene skal tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstakeren kan trives og utvikle seg på jobben. Metoden vår er å bygge selvtillit og kompetanse gjennom arbeid.

For deg som kunde er dette en vinn/vinn-situasjon. Du får løst din oppgave på en måte som du er tilfreds med, og like god som det du kunne få gjort andre steder. I tillegg får bedriften vist et sosialt ansvar, som de fleste opplever som en plussverdi.

En av våre viktigste oppgaver er «avklaring» – det vil si å avklare den enkelte arbeidssøkers muligheter på arbeidsmarkedet. Gjennom kartlegging og arbeidsutprøving søker vi i samarbeid med arbeidsgiver å skape fremtidsmuligheter.

Vekstbedriften kan gi bistand både til arbeidssøker og arbeidsgiver. 

9500 mennesker i mer enn 230 bedrifter

Vesktbedriftene samarbeider, og produserer for ca 700 millioner kroner i året.

Dette nære samarbeidet gir mange fordeler. Selv om noen av bedriftene er små, kan vi i vårt nettverk påta oss store oppdrag. Sammen skal vi gjøre deg til en fornøyd kunde!

Vekstbedriftene løser/utfører ulike arbeidsoppgaver som det kan være vanskelig å få innpasset i driften for andre virksomheter.

Som din leverandør kan vi tilpasse oss de kvalitetskravene som er riktige for din bedrift. Det er stor variasjon i produktspekteret vårt, og det vi lager skal du få til avtalt kvalitet, tid og rett pris.

Lepro AS pakkeavdeling

Løsninger

Opplæring & Utvikling

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

For personer som trenger et aktivitetstilbud. Arbeidet skal være tilpasset den enkeltes behov for vedlikehold og utvikling av egne faglige, personlige og sosiale ressurser.

Kommunalt Aktivitetstilbud (KAT)

For deg som har et vedtak gjennom tildelingsenheten i Østre Toten kommune. Bedriften legger til rette for arbeid og aktivitet tilpasset deg individuelt.

Arbeidsforberedende Trening (AFT)

For deg som trenger å jobbe i et tilrettelagt arbeidsmiljø før du starter i arbeidstrening i ordinær bedrift.

Fagopplæring

Et tilbud til deg som er i yrkesfaglig utdannelse. Bedriften er godkjente innenfor 6 lærefag, og kan tilby deler av utdannelse for lærlinger og fullverdig kompetansebevis for lærekandidater.

Praksis

Gjennom skole/yrkesfaglig fordypning. Lepro AS har samarbeidsavtaler med eksterne bedriften, slik at lærling / lærekandidat har mulighet for hospitering.

Produksjon

Snekkerverksted

Paller og spesialemballasje godkjent for eksport.

Merkeelementer pilegrimsleden.

 

Rastebord

 

Bestillinger på forespørsel

Salg av ved

Vi produserer ved og selger i sekk på bestilling. Se vårt bestillingsskjema her.

Service

Plenklipping for kommunen.

Skjøtsel av pilegrimsleden.

Produksjon av ved.

Industriell produksjon

Pakkeoppdrag.

Monteringsoppdrag.

Transportoppdrag

Vi tar på oss små transportoppdrag i nærområdet. Ta kontakt om du vil vite mer om dette.

Lepro AS veipinner
Lepro AS pakkeavdeling
Lepro AS Topro
Lepro AS bilpleie
Lepro AS maling

S44 - Tilbud Ungdom & Voksne

Drop-in

Åpent ungdomshus, 4 dager pr uke.

Mandag: kl 15:00-21:00

Tirsdag: kl 08:00–15:00, onsdag: kl 08:00-15:00 og torsdag: kl 08:00-15:00.

Formål: bistand til å søke jobb, trygge rollemodeller som har kaffe / te klar, møte andre.

Hjelp til søknader

S 44 har ansatte som kan bistå deg med søknad og utarbeidelse av CV.

Ansatte er behjelpelig med å finne utlyste stillinger, trene på intervju hos arbeidsgivere og være en god støttespiller inn mot ordinært arbeid.

Lederutviklingsprogram

FROG er et livsmestringsprogram som fremmer god selvfølelse, livsglede, mestring og handlekraft. Det er metodisk trening utviklet over mange år og bygget på nevrofysiologi, kognitive grunnprinsipper, kommunikasjon, leadership og co-active coaching.

Kveldstilbud

S 44 har åpnet hver mandag fra kl 15 til 21. dette er et samarbeid med Østre Toten Frivilligsentral.

Et sosialt møtepunkt der fokuset er sosialt samspill, fysiske aktiviteter, middagslaging, mekanisk verksted og øvelses kjøring / forberedelse til teorieksamen bil. Dette er et tilbud for alle.

Ungdomsarbeid

S 44 gir tilbud til ungdom og unge voksne fra aldre 16 år og oppover.) Her kan du komme innom for en prat i trygge og rolige omgivelser. Se drop in for for tidspunkter huset er bemannet

Karriereveiledning

Bedriften har sertifisert karriereveileder gjennom Profråd Interesse. Verktøyet kan benyttes for mennesker som står ovenfor et viktig utdannings- og yrkesvalg, mennesker i omstillingsprosesser og endring av karriere pga helsemessige utfordringer. Verktøyet vil kunne bidra til økt bevissthet om egen kompetanse og muligheter.

bottom of page