top of page
Lepro AS Østre Toten kommune

Strategiplan Opplæring 2023-2025

Sammen Klarer Vi det Meste

JPG 3_1.8.1.jpg

Løfter og Misjon

Løfter: Rask behandlingstid og god kartlegging

Misjon: Bred kompetanse for riktig ivaretakelse

Visjon og Verdi

Visjon: Bidra til økt livskvalitet

Verdi: Robusthet, individuell oppfølging, positivitet

Fleksible Arbeidstider
Tilby undervisning
og opplæring
Utvikle Ung Transport
Videreutvikle aktivitetsplikt
i samarbeid med NAV
Gode relasjoner til våre samarbeidspartnere
Kompetanseinnhenting
Jobbe tett på prosjektet Veien til arbeid og Aktivitetsplikt
Riktig veiledning og 1:1 oppfølging

Målsettinger

Våre Mål og Strategiske Innsatsområder

Gode Relasjoner

til våre samarbeidspartnere er noe bedriften ønsker å videreutvikle.

Bedriften skal tilby rask behandlingstid og god kartlegging av ferdigheter.

Bedriften skal til enhver tid ha fokus på nye prosjekter og være på tilbudssiden for våre samarbeidspartnere.

Sammen med NAV skal vi videreutvikle Aktivitetsplikt og tilby individuelt tilpasset aktiviteter for ungdom. Dette skal foregå på S44.

Fagopplæring

Bedriften skal ha bred kompetanse og være positive til innlæring av ny kompetanse.

Vi skal sammen med våre samarbeidspartnere tilby opplæring og undervisning for mennesker som trenger individuell opplæring.

Vi skal sammen med grunnskoler / VG opplæring tilby et alternativ yrkesfaglig fordypning. Dette for å forsøke å unngå dropout.

Prosjekt ungdomsarbeid

Vi skal ha fokus på ROBUSTHET.

Vi skal være fleksible ifht arbeidstider.

Vi skal imøtekomme hvert enkelt individ og kunne bistå med transport ved behov.

Vi skal tilby god oppfølging, veiledning og tilrettelegging.

Vi skal tilby 1:1 oppfølging.

Vårt Samfunnsoppdrag

Er definert som et oppdrag, verv som utføres til det gode for samfunnet.

Bedriften skal gjennom opplæring ha bred kompetanse og jobbe/samarbeide på tvers av hverandre. Delta inkluderende og støtte hverandre.

Våre deltakere er hovedfokuset.

Derfor skal vi til enhver tid ha fokus på godt faglig innhold og være kreative ifht innovative prosjekter.

Vi skal være løsningsorienterte, læringsvillige og positive.

Vi skal markedsføre oss, og samarbeide tett med eierkommune, næringslivet, foreninger og prosjekter i nærmiljø.

Vi Skal bli Best på Robusthet!

God Helse

Vi skal legge til rette for god helse og livskvalitet for å kunne bistå mennesker mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet.

God Utdanning

Vi skal sikre inkludering, rettferdighet og god utdanning. Vi skal sørge for at ungdom som «faller mellom to stoler» skal få mulighet til å fullføre grunnskole / videregående skole.

Anstendig Arbeid og Økonomisk Vekst

Vi skal sikre inkludering, rettferdighet og god utdanning. Vi skal sørge for at ungdom som «faller mellom to stoler» skal få mulighet til å fullføre grunnskole / videregående skole.

Bærekraftige Byer og Lokalsamfunn

Vi skal sørge for at bedriften og S44 vil bli et attraktivt sted å være.

Samarbeid for å Nå Målene

Vi skal styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre gode aktiviteter for mennesker. Dette skal vi gjøre sammen med våre samarbeidspartnere.

Lepro AS Østre Toten kommune
Lepro AS  produksjonsavdeling
Lepro AS  FROG kurs
Lepro AS spill
Lepro AS sosialt
Lepro AS sosialt
bottom of page